Vi lever i et sorteringssamfunn

Hvor ofte har vi ikke hørt politkere og andre som sier at vi ikke må komme til det punktet at vi blir et sorteringssamfunn. Her er det tydeligvis noen som ikke følger med. Vi lever jo i et sorteringssamfunn, og det har vi alltid gjort.

Mange setter likhetstrekk mellom sorteringssamfunn og retten til abort og surrogati. Motstanderne mot sorteringssamfunnet peker på det at man f.eks. ikke skal kunne velge ut hvilke barn man vil ha. Det blir sett på som negativt dersom kvinner, som får vite at de bærer på et foster som sannsynligvis har Downs, velger å ta abort. Disse kvinnene blir stemplet som personer som ønsker et sorteringssamfunn. Det å være for surrogati er også negativt. Da kan man velge ut egg og også om man vil sæd (sæddonasjon). Da sier kritikerne at man nesten sitter med lupe for å finne de personene med best egenskaper, for så å velge seg ut deres sæd og egg.

Til dere motstandere av sorteringssamfunnet; er dere altså ikke klar over at vi allerede lever i et sorteringssamfunn? Helt fra vi var små har vi blitt sosialisert inn i et sorteringssamfunn. Vi velger oss hvem vi vil være venner med. Vi har våre preferanser – vi sorterer. Når vi blir eldre velger vi hva vi liker og ikke liker. Hvem vi liker og ikke liker. Det å få barn (på den naturlige måten) er har et sterkt innslag av sortering. Først finner vi oss en egnet partner. Vi har selvsagt ulike kriterier og preferanser for hvordan partneren vår skal være, vi får ikke barn med hvem som helst. Det er vår menneskelige natur, vi sorterer. Alt fra hva vi spiser, hvem vi vil leke med, hvem vi vil sitte ved siden av på bussen, hvem vi vil bo sammen med, hvem vi vil ha barn med.

Hvorfor er det så vanskelig å tillate flere aspekter ved vårt allerede eksisterende sorteringssamfunn? Hvorfor er det enkelte som tror at de ikke deltar i sorteringssamfunnet?

Endelig!

I dag kom nyheten om at Volden-tvillingene får lov til å komme til Norge. Denne saken har vært et hett tema helt siden Kari Ann Volden reiste til India for å bruke surrogatmor for selv å kunne bli mor. Problemen oppstod da hun skulle få med seg barna hjem til Norge. Dette ble en utfordring, ikke minst siden barna ikke har en biologisk tilknytning til Volden. Men nå har altså norske myndigheter vedtatt at tvillingen skal få oppholdstillatelse i Norge.

Det er klart at denne saken kommer til å skape enda mer debatt om surrogati enn den allerede har gjort. Bør surrogati bli lovlig i Norge? Er det galt å bruke surrogatmødre for å oppfylle sitt eget ønske om å få barn?

Det som er helt klart er at det bør komme en skillelig debatt om dette med surrogati, lover og regler, ikke minst mht norske menn og kvinner som benytter seg av dette tilbudet i utlandet. For det som er helt klart, er at dette ikke er siste gang at en norsk kvinne benytter seg av surrogati.