Nina Karin Monsen stevner staten.

Nina Karin Monsen gjør seg i disse dager klar til å stevne staten. Målet hennes er å få bort den nye ekteskapsloven. Ut fra det Dagbladet skriver er årsaken til dette at hun føler seg diskriminert av den nye loven. Hun mener at loven er diskriminerende for de heterofile ekteparene som giftet seg før den 1.01.09. Det fordi disse parene ble dratt i en lov som omfatter ektepar av både heterofile og homofile, og ikke kun heterofile. Monsen mener at dette er et stort overtramp, og rett og slett diskriminering. Ikke minst mener hun at det er tydelig diskriminerende siden homofile kunne velge om de vil beholde sitt inngåtte partnerskap etter 1.01.09 eller endre det til ekteskap. Heterofile ektepar har ikke mulighet til å beholde sitt ekteskap i henhold til den tidligere loven.

Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke helt klarer å forstå kritikken til Monsen, ei heller nøyaktig hvorfor hun vil stevne staten. Skulle hennes ekteskap bli sett på som noe annet, fordi noen flere mennesker får lov til å gifte seg? Blir hennes ekteskap kjønnsnøytralt? Nei, hennes ekteskap er privat, det samme er ekteskapene til homofile og andre heterofile. Skulle heterofile generelt føle sitt ekteskap som kjønnsnøytralt?

Kjære Monsen. Ditt ekteskap er heterofilt, til tross for at Linn og Hege i samme by som deg også kan kalle seg for et ektepar. Deres ekteskap har ingenting med ditt å gjøre.

Jeg stiller meg undrende til at Monsen ser på det som så ille å skulle dele begrepet «ekteskap» med homofile som verre enn å dele det med mordere. Hvorfor er det ikke ille å skulle tenke på at mordere fritt har lov til å gifte seg? Hvorfor Monsen? Hvorfor nevner du ikke disse. Dette er folk som har fått giftet seg i mange år allerede, og det uten at du har nevnt dem. Hvorfor er kjønn så viktig for deg?

Hvorfor er Monsen så opptatt av andre sitt ekteskap og familieliv. Har hun ikke nok med sitt eget? Eller er det en følelse av tap at de homofile nå også kan få lov til å gifte seg, et tap som svir så mye at Monsen gjør hva hun kan for å ta igjen?

Monsen burde komme seg bort fra sine homofile tanker. Litt slutt vil hun vel stevne staten for at homofile barn og unge får støtte av foreldre, lærere, venner. Hun stevner vel staten og andre for at homofile ikke blir mer mobbet, slik at hun får rett i sine tanker og skriverier. Eller hva?