Lærer banket elev – kan fortsette som lærer

Læreren ble filmet mens hun banket opp en vettskremt elev. Den kvinnelige læreren fikk sparken. Dessverre kan læreren fortsette sin karriere andre steder.

Lærere som slår sine elever burde blitt svartelistet, og aldri fått muligheten til å jobbe med barn. Mennesker som ikke klarer å regulere aggresjonen sin på en fornuftig måte har ingenting på skoler å gjøre.