Lesbiske fikk ikke leie hos KrF-politiker

Et lesbisk par og deres barn i Sarpsborg var på jakt etter en bolig. De hadde en avtale med en KrF-politiker om å se på huset som han skulle leie ut. Men da det kom fram i en telefonsamtale mellom utleier og mulig leietaker, at dette gjaldt et lesbisk par, så ville ikke utleier leie ut boligen sin til disse.

Utleieren, KrF-politikeren Ståle Solberg, forklarer til VG at å leie ut til et lesbisk par, ville reist mange problemstillinger. Det lesbiske paret er, naturlig nok, skuffet over å ikke få leie på grunn av deres seksuelle legning.

Men dette er i bunn og grunn en ikke-sak. Hvem man vil leie ut til bør være opp til hver enkelt å bestemme. Det er klart at det føles sårt å få vite at grunnen til at man ikke få leie, er fordi man er lesbisk. Likevel er det sikkert like greit at det gikk som det gikk. Å skulle leie hos noen som absolutt ikke liker den samlivsformen man har, er kanskje ikke akkurat det beste å søke seg etter.

Jeg håper at denne saken blåser fort over. Man er ikke tjent med at folk skal tvinges til å leie ut til hvem som helst. Selv vil jeg, når den tiden kommer, bestemme om jeg vil at mannen som røyker som en svamp eller damen med tre små barn, skal få lov til å leie hos meg. Jeg vil ha en slik mulighet uten at noen kommer å kaller meg rasist, diskriminerende eller det som verre er.

Det må da være bedre å leie et sted hvor man er velkommen, enn å leie hos noen som absolutt ikke liker homofile?

Aborter må forebygges.

På verdidebatt.no skriver Dagfinn Høybråten at aborttallene har økt med 5,8 %, og at det i 2008 var 16054 aborter her til lands. KrF vil derfor satse konkret på disse punktene:

  • Grunnlovslag om rett til liv.
  • Fremme forslag om å øke forskningen på årsaker til abort.
  • Øke engangsstøtten til kvinner uten rett på lønnet permisjon med 100.000,- til 133.000,-
  • Øke støtten til Amathea, slik at de igjen kan bli et landsdekkende tilbud.

Jeg kan si meg enig i mye av det som Høybråten kommer med. Allerede nå vet man vel en del om hvorfor kvinner velger å ta abort, men forskning kan nok finne klarere svar. Rådgivning til gravide er viktig. Alle gravide bør ha et reelt tilbud om samtaler og rådgivning, slik at de får svar på alle de spørsmål de måtte ha. I motsetning til Høybråten vil jeg beholde abortloven. Men jeg kan godt tenke meg at det blir endringer på den. Et kjapt forslag er f.eks. det at man har regler for hvor mange aborter en kvinne kan få, slik at man forebygger misbruk av aborter.

Allerede nå bør man rette et mye større fokus på bruk av kondom og annen prevensjon, og mye bedre info på ungdomsskolen/videregående om konsekvensene av sex. Kanskje sex ikke er så kult lenger dersom man som 16 åring får vite hvor mye man muligens kan gå glipp av, ved å få ansvar for et barn. Og ikke minst bør man få info om abort, og at dette ikke er et prevensjonsmiddel, men noe som for mange er ubehagelig å gjennomgå.