HIVNorge forlanger at HIV-positive får assistert befruktning.

HIVNorge reagerer på at HIV-positive ikke får tilgang til assistert befruktning. Organisasjonen har nå anmeldt norske myndigheter for diskriminering.

I fjor ble to par nektet assistert befruktning fordi den ene parten var smittet av HIV, og på grunn av dette tenner HIVNorge på alle plugger. Årsaken til den strenge loven er frykt for at barnet kan bli smittet dersom kvinnen er HIV-positiv, eller at kvinnen skal bli smittet av mannen, dersom det er han som er HIV-positiv. Risikoen for at barnet skal bli smittet er under 2 prosent. HIVNorge mener at 2 prosent ikke er så mye, (lav risiko) og meldte derfor saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet.

HIVNorge mener at det å leve med HIV er det samme å leve med sukkersyke, og at de største utfordringene ikke er sykdommen i seg selv, men samfunnets mangel på kunnskap. Professor Stig Førland deler HIVNorge sitt syn.
Lederen for Bioteknologinemnda har et annet syn på saken, og sier at risikoen for barnet er avgjørende.

Selv om risikoen for at barnet skal bli smittet kun er 2 prosent, er det jo veldig leit dersom barnet skulle få HIV. Og da er det vel ikke diskriminerende å nekte HIV-smittede par assistert befruktning? Dette blir det samme som ved andre sykdommer som barn kan få via foreldre. Noen foreldre tenker faktisk på sitt avkom i slike saker, og velger derfor å ikke få biologiske barn. Burde ikke HIV-positive også gjøre det samme? Ofre barna noen tanker, og spør seg om et barn vil sette pris på å bli født med HIV, til tross for at foreldrene var klar over risikoen for at barnet kunne være HIV-positiv.

Det er ikke homofile sin skyld at HIV/Aids finnes.

I følge sokneprest Helge Hartberg er det homofile som er skyld i at HIV/Aids finnes. Hartberg sa blant annet dette: «Jeg sa at hvis de homofile hadde tatt det bibelen lærer oss om seksualliv på alvor, så ville det betydd at de hadde holdt seg unna et homoseksuelt forhold. Siden vi vet at hiv og aids oppsto i det homofile miljøet, så kunne det altså vært unngått ved å følge bibelen.»

Ut fra det Hartberg har uttalt virker det på meg som om han vet fint lite om hvordan HIV smitter, og ikke minst opphavet til HIV. Ja, HIV utviklet seg fort i de homofile miljøet i USA. Dessverre ble ikke dette tatt på alvor, verken av helsemyndighetene eller de homofile. Man visste ikke først hva dette var for noe, ei heller var man helt 100 % sikker på hvordan det smittet. Noen år senere ble man klar over mer og fikk ut informasjon til de fleste.

HIV er et virus som kan utvikle seg til sykdommen Aids. HIV smitter gjennom blod og sæd. Etter det jeg vet er blod og sæd noe både heterofile og homofile kan komme i kontakt med. Derfor skal man ikke som denne soknepresten kun laste de homofile for utviklingen av HIV/Aids. Hadde alle mennesker «levd etter Bibelen», og ikke minst brukt prevensjonsmiddelet KONDOM, så ville nok smitteantallet vært noe mindre. Paven fraråder bruk av kondom, noe som selvsagt ikke er bra med tanke på sykdommer som Aids, så man kan jo si at Paven har noe av skylden for utviklingen av HIV/Aids.

Jeg føler for å opplyse soknepresten og andre som måtte dele hans syn, at det er ikke slik at alle homofile forhold fører til smitte av HIV. Faktisk er f.eks mine medsøstre (de lesbiske) minst i faresonene for å få HIV. Homofile menn som utfører analsex er de som er mest utsatt. Det samme med heterofile menn som driver med analsex med kvinner. Årsaken er enkel, høy konsentrasjon av HIV-viruset i sæd, samt blodårer som sprikker lett. Ingen god kombinasjon altså.

Et heterofilt forhold utelukker på ingen måte utviklingen av HIV/Aids, slik jeg får inntrykk av at sokneprest Hartberg mener. Folk kan få HIV uten å ha hatt sex. Mener å huske at den første gutten i Norge som fikk HIV fikk det gjennom blodoverføring, altså ikke gjennom homsesex.

Ser nå at soknepresten beklager sine uttalelser. Den beklagelsen har jeg ingen tro på at han mener. Men det er nå så. Uansett er det trist å se at folk i Norge enda tror at det er utelukkende de homofile sin feil at det er HIV/Aids i verden. Er man like dumme som de som tror at sex med småjenter helbreder HIV-smitte?

Nå lurer jeg virkelig på hva det neste er som vi homofile skal få skylden for. Er det svineinfluensaen man skla forklare som guds vrede mot homofile? Eller er det alle dem som kjører seg ihjel, eller hva med dem som starter kriger, eller orkaner, flom og skogbranner.

Det er ikke homofile sin skyld at HIV/Aids finnes. Om man skal fordele skyld så er det til de som ikke evner å beskytte seg når de har sex, og det er et fett om de er rævpulere eller fittepulere. Det er dem som deler nåler med andre osv. Så er det sagt!