Aborter må forebygges.

På verdidebatt.no skriver Dagfinn Høybråten at aborttallene har økt med 5,8 %, og at det i 2008 var 16054 aborter her til lands. KrF vil derfor satse konkret på disse punktene:

  • Grunnlovslag om rett til liv.
  • Fremme forslag om å øke forskningen på årsaker til abort.
  • Øke engangsstøtten til kvinner uten rett på lønnet permisjon med 100.000,- til 133.000,-
  • Øke støtten til Amathea, slik at de igjen kan bli et landsdekkende tilbud.

Jeg kan si meg enig i mye av det som Høybråten kommer med. Allerede nå vet man vel en del om hvorfor kvinner velger å ta abort, men forskning kan nok finne klarere svar. Rådgivning til gravide er viktig. Alle gravide bør ha et reelt tilbud om samtaler og rådgivning, slik at de får svar på alle de spørsmål de måtte ha. I motsetning til Høybråten vil jeg beholde abortloven. Men jeg kan godt tenke meg at det blir endringer på den. Et kjapt forslag er f.eks. det at man har regler for hvor mange aborter en kvinne kan få, slik at man forebygger misbruk av aborter.

Allerede nå bør man rette et mye større fokus på bruk av kondom og annen prevensjon, og mye bedre info på ungdomsskolen/videregående om konsekvensene av sex. Kanskje sex ikke er så kult lenger dersom man som 16 åring får vite hvor mye man muligens kan gå glipp av, ved å få ansvar for et barn. Og ikke minst bør man få info om abort, og at dette ikke er et prevensjonsmiddel, men noe som for mange er ubehagelig å gjennomgå.