Familie er ikke bare far+mor+barn

Gaysir kan en lese en fin artikkel om en annen familiesammensetning enn den tradisjonelle (kanskje ikke så vanlig i dagens samfunn) far + mor + felles barn.
Selv om artikkelen handler om utfordringer som lesbiske par møter i forbindelse med det å få barn, så er det en fin artikkel som peker på at en familie er så mye mer enn det tradisjonelle.

Noen er veldig fokusert på å verne om den tradisjonelle familien. Disse støter en ofte på i debatter om andre familiesammensetninger enn far + mor + barn. Men hva da med alle de andre familietypene? Er ikke Pers familie med far, stemor, lillebror Petter (halvbror) like viktig som Mies familie med både biologisk far og mor? Hvorfor må det skilles mellom de ulike familiesammensetningene? Er det en standard som alle bør leve etter? Er den tradisjonelle familiesammensetningen mer verdt enn andre?

Det er ikke noe nytt at skilsmisser har ført til at en rekke barn har halvsøsken, steforeldre og to hjem. Samfunnet har endret seg. Da er det på tide at man følger etter. Det er mange barn og unge som vokser opp med besteforeldre, eller med eldre søsken, noen vokser til og med opp med adoptivforeldre. Er ikke disse familiesammensetningene like mye verdt, like viktige og like interessante å kjempe for?

Bør man ikke heller kjempe sammen for at alle barn og unge skal få mulighet til å vokse opp i en god familie? At alle barn og unge skal få en god oppvekst. Om det er sammen med biologisk mor og far, stemor og far, far, far og mor, mor og mor, far og far, eller om det er hos adoptivforeldre.

Finnes det virkelig kun en riktig mal for hva en familie er?