La eldre og syke bo på hotell

Carl I. Hagen vil at hoteller som har ledige rom, skal ta inn syke og eldre som ikke har plass på sykehus eller sykehjem. Hagen mener at hoteller har det som sykehjem og sykehus har, med unntak av helsepersonell.

Carl I. Hagen har vært og er fremdeles en person som snakker veldig høyt om sine ønsker for de eldre. Og jeg er glad for at det er de som snakker høyt for denne gruppen. Men dette er et virkelig bomskudd. Det er klart at syke og eldre ikke bare kan plasseres på hoteller, fordi de har ledige rom. Hoteller er ikke sykehjem. Jeg vil påstå at et gjennomsnittelig hotellrom ikke er tilpasset pasienter og beboere som bruker rullestol og ståheis. Og jeg tviler på at badene er utstyrt på en slik måte at man får inn både en ståheis, rullestol og helsepersonell/assistent for å hjelpe beboeren. For å få dette til må man bygge oom hoteller slik at de kan tilpasses pleietrengende. Og dersom det må til, så kan man like gjerne bruke de ressursene på å bygge flere sykehjem.

Det som Carl I. Hagen tar opp er et viktig tema, nemlig syke og eldres rett til å ha verdige liv. Og sykehjemsplasser er det mangel på. Og det burde selvsagt vært plass til alle dem som trenger sykehjemsplass. Dessverre er det ikke slik. Man har ikke penger til å drive sykehjem. Man har ikke penger til å bygge sykehjem og dersom man har penger til det, så er det uoverstemmelser som gjør at fint lite blir gjort.

Det er klart at det fortvilende å se at eldre som virkelig trenger hjelp, ikke får hjelp. Og det er klart at man da vil finne nye løsninger. Men hotell med sykehjemsplasser vil vi nok ikke se med det første, eller hva Carl I. Hagen?

Carl I. Hagen gir ris til egen ræv.

Jentene på Toten, er et program som har blitt vist på NRK i vinter, har nå skapt debatt. En av jentene, Lise Lindalen, er ekssvigersønn Lars til selveste Carl I. Hagen. Etter at serien ble sendt har Hagen valgt å stå fram og fortelle om datteren sin som føler seg lurt, og om barnebarn som er livredde for å bli sett sammen med sin far når han er i kvinneuttrykk. Om barnebarn som gruet seg til serien skulle komme på skjermen.

I stedet for å ta dette innad i familen, har Hagen valgt å blåse dette opp i en kronikk i Aftenposten. I dagens papirutgave har hans datter valgt å stå frem og fortelle sin historie. Jeg vet ikke helt hva familien Hagen ønsker å oppnå ved dette. Opp med hånden alle dem som visste at Lise Lindalen var gift med Hagens datter! Ingen hender…se det ja. Hvem visste vel det? Nå vet vi alle det. Takket være Carl Ivar Hagen. Godt jobba Carl. Dette er ingen sak for offentligheten. Dersom Lise og Carls datter Camilla har problemer, så er det de som skal løse det, ikke offentligeheten. Det ser kun ut som om Hagen & co kun er ute etter å sverte en enkeltperson, en person som er far til Hagens barnebarn. Dersom disse har problemer med at Lise ikke stod frem som transe før de fikk barn, så er det en sak innad i familien. Det er galskap å bringe slike saker ut i offentligheten.

Den personen som har skapt blest om Lise Lindalen og hennes barn er Carl – den Carl som klandrer Lise for å gjøre det samme. Jeg har selv sett hele serien, Jentene på Toten, og har ikke ut fra det programmet forstått at Lindalen er far til Hagens barnebarn. Og jeg er sikker på at det var ganske få av oss tv-titterne som var klar over det, før kronikken til Carl I. Hagen kom på trykk.

Jeg lurer på hvordan disse barna har det nå? Nå vet jo alle hvem de er, og hva som foregår i familien deres. Ja, det er nok festelig!