HIVNorge forlanger at HIV-positive får assistert befruktning.

HIVNorge reagerer på at HIV-positive ikke får tilgang til assistert befruktning. Organisasjonen har nå anmeldt norske myndigheter for diskriminering.

I fjor ble to par nektet assistert befruktning fordi den ene parten var smittet av HIV, og på grunn av dette tenner HIVNorge på alle plugger. Årsaken til den strenge loven er frykt for at barnet kan bli smittet dersom kvinnen er HIV-positiv, eller at kvinnen skal bli smittet av mannen, dersom det er han som er HIV-positiv. Risikoen for at barnet skal bli smittet er under 2 prosent. HIVNorge mener at 2 prosent ikke er så mye, (lav risiko) og meldte derfor saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet.

HIVNorge mener at det å leve med HIV er det samme å leve med sukkersyke, og at de største utfordringene ikke er sykdommen i seg selv, men samfunnets mangel på kunnskap. Professor Stig Førland deler HIVNorge sitt syn.
Lederen for Bioteknologinemnda har et annet syn på saken, og sier at risikoen for barnet er avgjørende.

Selv om risikoen for at barnet skal bli smittet kun er 2 prosent, er det jo veldig leit dersom barnet skulle få HIV. Og da er det vel ikke diskriminerende å nekte HIV-smittede par assistert befruktning? Dette blir det samme som ved andre sykdommer som barn kan få via foreldre. Noen foreldre tenker faktisk på sitt avkom i slike saker, og velger derfor å ikke få biologiske barn. Burde ikke HIV-positive også gjøre det samme? Ofre barna noen tanker, og spør seg om et barn vil sette pris på å bli født med HIV, til tross for at foreldrene var klar over risikoen for at barnet kunne være HIV-positiv.