Ingen som tror på Valla

sin versjon av denne mobbe-saken?

Etter å lest litt rundt på blogger og VGD-Diskutér, ser jeg at det er mange som ikke tror på Valla sin versjon av denne saken. Hvorfor er det slik? Hva er det med Valla som gjør at man ikke tror på henne?

Vi som tilskuere vet ikke noe mer enn det som har blitt fortalt i media, og da må man enten velge å tro på Yssen eller på Valla. Er det lettere å tro på et "offer", enn det er å tro på den som blir beskyldt for å være mobber?

 Hva om det nå er sånn at det er Valla sin versjon som stemmer? Hva skjer da? Hva om Yssen sprekker om et par år og sier at det hele bare var løgn, oppspinn og en slu plan for å bli kvitt Valla?

Forstår ikke hvorfor jeg ikke ble suicidal (Valla)

Kanskje du ikke forstår hvorfor du ikke ble suicidal, men jeg må si deg dette Valla: Du skal være uendelig glad for at du ikke ble suicidal. For det å være suicidal er ikke noe å strekke seg etter!

 Og med det presset som du hadde da det kokte som verst, ville det å samtidig være suicidal ikke tjent deg på noen som helst måte. Da hadde nok terskelen for å gjøre noe "dumt" vært mye høyere, og kanskje hadde vi fått en ny Tore Tønne-sak.