Viktig info om selvmord

Her kommer viktig informasjon om selvmord.

 

Faktorer som kan gi økt fare for selvmord.

 • Kjønn, alder, familiesituasjon, sosial situasjon.
 • Tidligere selvmordsforsøk
 • Psykiske lidelser – somatiske lidelser
 • Meddelelse om selvmordstanker/selvmordstrusler
 • Forberedelse til selvmord
 • Forekomst av selvmord i familie og omgivelsene
 • Oppløst hjem før 15-årsalderen
 • Arbeidsløshet, finansielle vansker
 • Skilsmisse, separasjon, avbrutte forhold
 • Alkoholproblemer, stoffproblemer
 • Alvorlige hypokondriske problemer
 • Søvnløshet
 • Biologiske faktorer
 • Tap av eller primær mangel på menneskelig kontakt
 • Sosial isolasjon
 • Tilstander som medfører skam eller nederlagsfølelse

Forebygging av selvmord:

Primær forebygging

 • Samfunnsorienterte tiltak som på sikt skal forebygge eller forhindre selvmordsforsøk og selvmord.

Sekundær forebygging

 • Forebygging som omfatter tiltak som er rettet mot risikogrupper, de som er i selvmordsfare.
 • Gi god hjelp til ALLE som har gjort selvmordsforsøk og til etterlatte etter selvmord
 • Oppdage depresjoner og tidlige tegn på selvmordsfare
 • Gi mennesker med depresjoner og andre psykiske lidelser en gof og effektiv hjelp og behandling
 • Motvirke alkohol- og stoffmisbruk
 • Gi god behandling og omsorg til alvorlig somatisk syke mennesker
 • Gi god hjelp og støtte i livskriser
 • Gi godt ettervern til alle som har gjort selvmordsforsøk

Tertiær forebygging

 • Tiltak som er rettet mot sykdommen, f.eks. depresjonen, sinnslidelsen eller mot en kronisk selvmordsfare.

Psykologisk førstehjelp

Etter et selvmordsforsøk vil man trenge medisinsk hjelp, f.eks. ved kutt av pulsåre og intokser. Men man trenger også psykologisk førstehjelp. Samtale med psykolog eller psykiater. En del sykehus har såkalte Selvmorsforebyggende Team.

 De fleste som tar sitt eget liv er deprimerte. Og ca. 15-20 % av de som har en alvorlig depresjon (mansik-depressiv sinnslidelse) vil ta sitt eget liv.

Tegn på depresjon

 • Nedtrykthet
 • Nedsatt energi eller økt tretthetsfølelse
 • Selvbebreidelser eller skyldfølelse
 • Tanke- eller konsentrasjonsvansker
 • Søvnforstyrrelser
 • Økt indre spenning med tendens til angstanfall
 • Nedsatt lyst eller interesse
 • Nedsatt selvtillit eller selvfølelse
 • Tanker om død eller selvmord
 • Oppsplithet eller hemming
 • Appetitt- eller vektendring

Hvor kan man søke hjelp?

 • Fastlege
 • Legevakt
 • AMK
 • Politi
 • Helsestasjon for ungdom
 • Helsesøster på skole
 • Rådgiver på skolen
 • Venner/familie kan hjelpe
 • Ulike hjelpetelefoner (nr. lenger nede på siden).
 • TIPS (Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser)

 

Nyttige telefonnr:

 • Mental Helses Hjelpetelefon: 810 30 030

 • AMK: 113

 • Politi: 02800  /   112

 • Kirkens SOS Krisetelefon: 815 33 300

 

Nyttige linker:

http://www.med.uio.no/ipsy/ssff/utdanning/suicidalvurderingsprogram.html

 

http://www.selvmordsforebygging.no/

 

http://www.klara-klok.no

 

http://www.sidetmedord.no

 

http://www.mentalhelse.no

http://www.psykiskhelse.no

http://www.psykisk.no