Eldreomsorgen – en helvetes omsorg?

Jeg har tidligere trodd at de aller fleste eldre som kom på et sykehjem fikk det bra. For i utgangspunktet ser det slik ut.

La oss se på det sammen: På et sykehjem har man f.eks. et eget rom. På det rommet har man plass til sengen sin, en liten krok hvor man kan ha stoler/bord/sofa, en tv-krok, man kan ha bilder på veggene, skapplass osv. Man har et eget bad, og stort sett det man trenger. I tillegg har man hjelpere. De hjelper til med det som de eldre trenger hjelp med. Om det er å få vasket seg, kle på seg, komme seg opp av sengen. Man får servert mat, minst tre ganger pr. dag. Det er frokost, middag og kvelds.

Men etter å ha vært litt rundt på diverse sykehjem og fått med meg enkelte ting, må jeg si at det virker som om en del av disse eldre ikke har det noe bra.

La meg ta noen eksempler som jeg har opplevd:

La oss begynne med stell og dusjing. Nå vet jeg at de eldre hadde et annet syn på dette med dusjing, enn det ungdommen har. Ungdommen, som meg selv, vil helst dusje hver eneste dag, mens det for eldre kanskje føles nok å dusje to-tre ganger i uken. Men på et sykehjem får man kanskje ikke dusje mer enn 1-2 ganger pr. mnd. Og det er lite, selv for en eldre person. Alle skal ha sitt daglige stell, men det å få en "kattevask" kan da vel ikke erstatte dusjen? Og hvorfor skal det være så vanskelig å få til dusjing litt oftere? Hva med å la de eldre selv få lov til å sette opp en dusjeplan.

Så dette med toalettbesøk. Vi kommer oss på toalettet når vi føler for det. Det må vi, ellers går det ille. Jeg har sett at ansatte på sykehjem nekter å hjelpe beboerne til toalettet. De får beskjed om å vente, eller at de har nettopp vært på toalettet, så de kan da umulig måtte gå dit igjen. Jeg har sett at ansatte har sagt at de trenger ikke å gå på toalettet, siden de har bleier på seg. Da kan de like gjerne tisse i den, mens de sitter og spiser frokost sammen med de andre…

Så dette med maten. Jeg har sett ansatte som har tatt bort maten fra beboere som spiser tregt. Noen spiser tregt fordi de har lammelser i enkelte deler av kroppen (f.eks. slagpasienter), og de trenger naturligvis noe mer tid på måltidene. Jeg har sett ansatte som har nektet å gi beboerne mer mat når de spør om å få en skive til eller en porsjon til med middag.

Dette er bare noen få eksempler av det jeg har sett. Er dette eksempler som gjelder mange plasser på sykehjemmene rundt om i landet? Om så er, så må det gjøres noe! Vi må kunne gi disse beboerne det de trenger, på en god og trygg måte. Vi må kunne være hyggelige med dem, og ikke minst ha tid til å ta en prat med dem, holde dem i hånda og trøste dem når de er lei seg.

For det er ikke alltid slik at de hjelpepleierne og sykepleierne som er på avdelingene har så vanvittig mye å gjøre at de ikke kan gjøre disse tingene. Man kan ikke være så opptatt av den fordømte klokka hele tiden. Om man ikke rekker å stelle alle til frokosten klokka 09.00, så gjør det vel ingenting om noen ikke kommer til forkosten før nærmere halv ti?  For om det er én beboer som føler for å sove litt lenger, så bør da denne beboeren få lov til det, selv om det for de ansatte blir litt endringer i tidsskjemaet.

Og hvor mye tid tar det egentlig å følge en beboer på toalettet? Ikke lang tid, det tar noen minutter, kanskje 10, kanskje 15. Men det er da ingenting.  Har de ansatte tid til å ta seg 10 røykepauser i løpet av en arbeidsdag, så har de også tid til å arbeide!

Dette ble litt lengre enn jeg hadde tenkt, men det jeg vil med dette innlegget er å høre om det er flere som opplever det samme. Er eldreomsorgen slik som dette? Hasteverk og et evig mas etter å følge et tidsskjema? Er eldreomsorgen slik at de eldre ikke skal få lov til å gå på toalettet når de føler for det?