Abort – et viktig alternativ å ha?

Abort er avbrytelse av svangerskapet.

Man har to typer abort, naturlig og fremprovosert.

I Norge har fremprovosert abort vært lovlig siden 1. januar 1978. Loven går ut på at man kan ta abort fram til den 12 svangerskapsuken. Etter det er det en nemnd som avgjør om man kan ta abort. For å kunne få tatt abort etter 12 svangerskapsuke må ett av disse kriteriene oppfylles:

– det er fare for kvinnens fysiske eller psykiske helse
– kvinnen har en vanskelig livssituasjon
– det er stor fare for sykdom hos barnet
– graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest
– mor har psykisk sykdom eller psykisk utviklingshemming

Etter 18 svangerskapsuke er ikke abort tillatt.

 

Er abort et viktig alternativ å ha?

Selv må jeg si at ja, det er et viktig alternativ. Fordi man skal kunne ha en viss mulighet til å kunne bestemme over sitt eget liv, og til å ha muligheten til selv å bestemme om man vil ha barn eller ikke. Det som er bra er at loven setter klare grenser, slik at man ikke ender opp med å avslutte et svangerskap når fosteret/barnet er levedyktig.

Det er ikke slik at alle vil ha barn, men likevel har folk sex, noe som skyldes andre behov enn behovet å få avkom. Prevensjon er en god ting å ha dersom man ikke vil ha barn, men noen ganger svikter den. Noen velger da å få barnet, andre er i en situasjon i livet hvor barn ikke passer inne, da er abort aktuelt.

Deres tanker om temaet?