11 juni 2008. Dagen da diskrimineringen tok slutt!

Så er dagen her. 11. juni 2008. En viktig dato. Dagen da homofile par også får muligheten til å kunne gifte seg. Dagen da lesbiske får de samme rettighetene som heterofile kvinner. Dagen da diskrimineringen på grunn av legning tok slutt.

 Det aller viktigste med denne dagen er at en lov sier at man ikke skal se på ekteskapet mellom mann og kvinne som det beste og det eneste riktige. Nå er det slik at alle ekteskap er like. For vi mennesker er nokså like på enkelte områder, og da må man også behandles likt.

11. juni 1913 fikk kvinner lov til å stemme i dette landet. En viktig dato for veldig mange, ikke minst for de jentene som ble født etter 1913. De ble født, i alle fall i følge lovverket, som likestilte med menn når det gjaldt stemmerett.

11. juni 2008 skjedde det altså igjen. En ny lov som bryter ned skillene mellom "de gode" og "de dårlige". En viktig dato, spesielt for de unge homofile, både de som er her i dag og de som kommer i fremtiden.

Dette er en viktig lov som viser at samfunnet er på riktig vei. Man baner seg vei mot et samfunn der man gir uttrykk for at vi ikke ser på andre som bedre eller dårligere. Vi er likeverdige. Og det er det viktigste. Vi er mennesker, naboer, venner, familie,  ikke motstandere!