Enig med FrP – tøffere fengeselsopphold for utlendinger

I dag kan man lese om FrP sine forslag til endring i fengeselsopphold for utlendinger i Norge. FrPs Sandberg har lagt fram 10 punkter, som er følgende:

1. Halvere dagpengesatsen til norske fanger
2. Kutte dagpenger til utenlandske fanger
3. Kun lov å drive med studier på kveldstid
4. Arbeidsplikt på dagtid (som å plukke søppel, feie gater, annet samfunnsnyttig arbeid)
5. Fjerne øvre grense for kumulativ straff
6. Slutt på prøveløslatelse før minst tre fjerdedeler av straffen er sonet. Strengere vurdering før prøveløslatelse innvilges
7. Lavere standard i fengsel for utenlandske fanger enn norske
8. Dobbel straff for utenlandske kriminelle som er utvist og har fått innreiseforbud, men som tar seg inn i landet og begår nye kriminelle handlinger
9. Vurdere å offentliggjøre navn på pedofilidømte
10. Kutte alle sosiale ytelser til utlendinger som soner i norske fengsler (Som utgifter til tannlege, lege, frisør, fysioterapi)

De fleste av disse punktene vil skape endringer for utenlandske fanger. Og jeg må si meg enig i flere av punktene. FrP peker på noe viktig, nemlig det at Norge har blitt et fristed for utenlandske kriminelle. Fengslene i Norge blir sett på som en vits. Her får de det gjerne bedre enn i hjemlandet, de får mat, en god seng, tv og tak over hodet. Norge er også er et land som tiltrekker seg enkelte kriminelle fordi politiet ikke bærer våpen. Ved å gjøre straffen for lovbrudd hardere, samtidig som soningsforholdene ikke kan sammenliknes med hotellopphold, er det klart at noen muligens vil tenke seg om flere ganger før de begår kriminelle handlinger.

Jeg ser ikke noe galt i at utenlandske kriminelle som soner i Norge, får et annet fengelsesopplegg enn det norske statsborgere får. Det bør svi ekstra å begå kriminelle handlinger i utlandet.

Slik som fengselsoppholdet er nå er det nesten som om man applauderer kriminelle handlinger. Det virker som om man sier til kriminelle at: «Du skal bare sitte her inne en stund, du skal få god mat, mulighet til å ta utdannelse, du skal få penger og støtte til diverse utgifter, kos deg!» Ved å sette ned standarden på enkelte områder, blir fengsel virkelig en straff, og ikke et pit-stop mellom kriminelle handlinger.

Jeg er sikker på at FrP ikke får noe særlig støtte for sine forslag, men kanskje det kan få det til å bli noen endringer på sikt, slik at man får et fengselsvesen som ikke gir uttrykk av å være en kopi av Hilton.