Kjønnsnøytral ekteskapslov – hvorfor da komme flagrende med barn og retten til én far og én mor?

I dag var det debatt på NRK1 om kjønnsnøytral ekteskapslov, hvor blant andre Dagrun Eriksen, Karita Bekkemellom, Jon Reidar Øyen, Trine Skei Grande deltok. Der ble det lite debatt om selve loven, men heller spørsmål om hva som er best for barna. Om homofile skal få adoptere. Om barn har det best med foreldre av ulikt kjønn, om flere menn inn i barnehagen, om assistert befruktning osv.

Det var fint lite om den ekteskapsloven. Hvorfor? Skyldes det at motstanderne mangler skikkelige argumenter mot denne loven, at de må komme med andre momenter?

 

Jeg kan forstå de kristne som mener at homofile ikke skal få gifte seg fordi det står i Bibelen at ekteskapet gjelder mellom mann og kvinne.

Men hypotetisk sett, hva har det med ekteskapet mellom mann og kvinne å gjøre dersom to menn gifter seg? Vil mann-kvinne-ekteskapet bli mindre verdt? Vil det ødelegge mellom mann og kvinne? Vil flere mann-kvinne ekteskap ende med skillsmisse?

 

Hva om to menn velger å gifte seg, hva har det å si for andre, som ikke kjenner dette paret? Hvorfor bry seg om hva Per og Hans velger å gjøre?

Hva med å tenke mer på hva en selv gjør, og drite i å bry seg så fryktelig mye om alle andre…

Viktig info om selvmord

Her kommer viktig informasjon om selvmord.

 

Faktorer som kan gi økt fare for selvmord.

 • Kjønn, alder, familiesituasjon, sosial situasjon.
 • Tidligere selvmordsforsøk
 • Psykiske lidelser – somatiske lidelser
 • Meddelelse om selvmordstanker/selvmordstrusler
 • Forberedelse til selvmord
 • Forekomst av selvmord i familie og omgivelsene
 • Oppløst hjem før 15-årsalderen
 • Arbeidsløshet, finansielle vansker
 • Skilsmisse, separasjon, avbrutte forhold
 • Alkoholproblemer, stoffproblemer
 • Alvorlige hypokondriske problemer
 • Søvnløshet
 • Biologiske faktorer
 • Tap av eller primær mangel på menneskelig kontakt
 • Sosial isolasjon
 • Tilstander som medfører skam eller nederlagsfølelse

Forebygging av selvmord:

Primær forebygging

 • Samfunnsorienterte tiltak som på sikt skal forebygge eller forhindre selvmordsforsøk og selvmord.

Sekundær forebygging

 • Forebygging som omfatter tiltak som er rettet mot risikogrupper, de som er i selvmordsfare.
 • Gi god hjelp til ALLE som har gjort selvmordsforsøk og til etterlatte etter selvmord
 • Oppdage depresjoner og tidlige tegn på selvmordsfare
 • Gi mennesker med depresjoner og andre psykiske lidelser en gof og effektiv hjelp og behandling
 • Motvirke alkohol- og stoffmisbruk
 • Gi god behandling og omsorg til alvorlig somatisk syke mennesker
 • Gi god hjelp og støtte i livskriser
 • Gi godt ettervern til alle som har gjort selvmordsforsøk

Tertiær forebygging

 • Tiltak som er rettet mot sykdommen, f.eks. depresjonen, sinnslidelsen eller mot en kronisk selvmordsfare.

Psykologisk førstehjelp

Etter et selvmordsforsøk vil man trenge medisinsk hjelp, f.eks. ved kutt av pulsåre og intokser. Men man trenger også psykologisk førstehjelp. Samtale med psykolog eller psykiater. En del sykehus har såkalte Selvmorsforebyggende Team.

 De fleste som tar sitt eget liv er deprimerte. Og ca. 15-20 % av de som har en alvorlig depresjon (mansik-depressiv sinnslidelse) vil ta sitt eget liv.

Tegn på depresjon

 • Nedtrykthet
 • Nedsatt energi eller økt tretthetsfølelse
 • Selvbebreidelser eller skyldfølelse
 • Tanke- eller konsentrasjonsvansker
 • Søvnforstyrrelser
 • Økt indre spenning med tendens til angstanfall
 • Nedsatt lyst eller interesse
 • Nedsatt selvtillit eller selvfølelse
 • Tanker om død eller selvmord
 • Oppsplithet eller hemming
 • Appetitt- eller vektendring

Hvor kan man søke hjelp?

 • Fastlege
 • Legevakt
 • AMK
 • Politi
 • Helsestasjon for ungdom
 • Helsesøster på skole
 • Rådgiver på skolen
 • Venner/familie kan hjelpe
 • Ulike hjelpetelefoner (nr. lenger nede på siden).
 • TIPS (Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser)

 

Nyttige telefonnr:

 • Mental Helses Hjelpetelefon: 810 30 030

 • AMK: 113

 • Politi: 02800  /   112

 • Kirkens SOS Krisetelefon: 815 33 300

 

Nyttige linker:

http://www.med.uio.no/ipsy/ssff/utdanning/suicidalvurderingsprogram.html

 

http://www.selvmordsforebygging.no/

 

http://www.klara-klok.no

 

http://www.sidetmedord.no

 

http://www.mentalhelse.no

http://www.psykiskhelse.no

http://www.psykisk.no

 

Selvmord

Kanskje det ikke har vært et tema for deg enda, men kanskje det blir det en gang. For det er ingen hemmelighet at ganske mange mennesker her i Norge opplever selvmord nært på kroppen, enten ved at noen man kjenner tar sitt eget liv, eller at noen man kjenner forsøker å ta sitt eget liv. Det kan være en far, mor, bror, søster, bestefar, tante, nabo, venn eller kollega.

 

Uansett hvordan selvmord rammer en, er det helt klart vanskelig og til tider uforståelig. Hvem kan man snakke med om den smerten man sitter igjen med? Hvem vil forstå hvordan man har det? LEVE er en organisasjon for etterlatte ved selvmord. (Linken dit: http://www.leve.no ). Der kan man få informasjon, råd, hjelp og støtte. Lokallag finnes også.

 

Men hvor skal man henvende seg dersom man kjenner noen som tenker på eller planlegger å ta sitt eget liv? Til fastlegen? Politi? AMK?

Jeg vil tro at de fleste av oss vet hvor man skal henvende oss og noenlunde hva man skal gjøre dersom en person får hjerteinfarkt, setter noe i halsen, brekker et bein eller skader seg slik at det blir en blødning. Jeg vedder hatten min på at ikke like mange vet hva man gjør når en person er suicidal. Hva man skal se etter, faresignaler, hvordan man skal snakke med en person som er suicidal osv. Jeg vet heller ikke alt om dette, men jeg vet noe.

 

Jeg vet at dersom man er sammen med en person som er suicidal, eller kjenner til en person som er suicidal så kan man:

 

         Kontakte vedkommende og snakke med han/henne

         Spørre noen ”kontrollspørsmål”, for å få kartlegge hvor personen er i forhold til planleggingen sin.

         Ta kontakt med fastlege, legevakt eller AMK

         Kontakte politiet

 

Om dette er det ”rette” å gjøre, det vet jeg ikke, men det høres fornuftig ut, gjør det ikke?

 

Det jeg som medmenneske skulle ønske, er at man hadde hatt et like stort fokus på hvordan man kan hjelpe en suicidal person, som det man har i forhold til for eksempel hjerteinfarkt/hjertestans og liknende. Hvorfor får man ikke mer informasjon om dette? Skyldes det at selvmord er så tabubelagt?

 

Hvorfor har man reklame om trafikksikkerhet og ikke om selvmord? Hvorfor er det ingen synlige forebyggende tiltak mot selvmord?

Det eneste jeg har sett er en reklamefilm for organisasjonen LEVE, men den er for de som er etterlatte. (Det er en viktig organisasjon, ikke misforstå). Hvorfor har man ikke informasjon/reklame om hvor man søker hjelp dersom man selv er suicidal, dersom man selv kjenner noen som er suicidale?

 

For å skyte inn med noe annet. I Rogaland har de opprettet noe som heter Tips (Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser). http://www.tips-info.com/  Der kan man henvende seg dersom man tror at noen man kjenner har en psykose eller en psykisk lidelse. De har reklame om tjenesten sin, hvor de har gitt noen stikkord for hvordan en person med psykose oppfører seg.

”Tips-modellen” hadde sikkert fungert like godt med selvmord som tema. Kunne en slik tjeneste ha redusert antall selvmord og selvmordsforsøk?

Nyttige linker:

 

http://www.med.uio.no/ipsy/ssff/utdanning/suicidalvurderingsprogram.html

 

http://www.selvmordsforebygging.no/

 

http://www.klara-klok.no

 

http://www.sidetmedord.no

 

http://www.mentalhelse.no

 

http://www.psykiskhelse.no

 

http://www.psykisk.no

 

 

 

(Infor om selvmord  http://www.vgb.no/24044/perma/263952 )