Barn må ikke lære seg at kristendommen er bra!

Det er absolutt ikke bra for barn.

Tenk å lære barn at det er noen mennesker som er bedre enn andre.

At det er noen mennesker man ikke skal se på som normale. At det kun er noen utvalgte som skal få komme til noe som heter "Himmelen" mens de som er "slemme" og ikke følger noe som står i en urgammel bok, skal komme til "Helvete".

Og at man skal få et nytt liv etter døden…Hallo? Det får da være grenser.

Barna må ikke lære å tro på såkalte "Guder", eller vesner. Noen ville kanskje ha klat dette for psykoser, noe som er en alvorlig psykiatrisk lidelse.

Barna må ikke lære at det er et vesen som har skapt alt og alle, og at det kun er menn og kvinner som skal få leve sammen, og menn og menn og kvinner og kvinner.

Ta ansvar for dine barn, og lær dem om sunne verdier og gi dem et syn på at mennesket er unikt, men at man skal behandle alle likt for det.